Veelgestelde vragen

Eigen bijdrage

Wat is het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico?

De eigen bijdrage staat volledig los van het eigen risico.

Eigen bijdrage
Aan sommige zorg moet u zelf meebetalen, iedere keer dat u gebruik maakt van deze zorg. Dit heeft de overheid bepaald. Deze wettelijke eigen bijdrage geldt onder meer voor kraamzorg, bepaalde geneesmiddelen, ziekenvervoer en sommige hulpmiddelen, zoals hoortoestellen, kunstgebitten en pruiken. Ook vallen sommige zorgkosten niet of niet volledig onder uw verzekering. In dat geval moet u deze kosten ook zelf betalen.

Eigen risico
Ieder jaar moet u een deel van de zorgkosten uit uw basisverzekering zelf betalen. Dit is het eigen risico. Pas als uw zorgkosten uitkomen boven het bedrag van het eigen risico, vergoeden wij de kosten. Het eigen risico geldt voor de basisverzekering in het algemeen. Dus niet alleen voor specifieke zorg, zoals de eigen bijdrage.

Hoe werkt een eigen bijdrage voor zorg?

De overheid bepaalt voor welke zorg een eigen bijdrage geldt. En hoe hoog dit bedrag is. Een compleet overzicht met bijbehorende bedragen vindt u op de site van de Rijksoverheid.

Heeft u zorgkosten gemaakt waarvoor een eigen bijdrage geldt? En hebben wij die kosten direct aan de zorgverlener betaald? Dan sturen wij u een rekening van de eigen bijdrage. Heeft u de zorgkosten zelf aan de zorgverlener betaald en daarna een declaratie bij ons ingediend? Dan verrekenen wij de eigen bijdrage met de vergoeding die u van ons krijgt.

Tot hoe lang na de verleende zorg mag PlusGezond een rekening voor de eigen bijdrage sturen?

Het is wettelijk bepaald dat een zorgverzekeraar tot 5 jaar na de behandeldatum een rekening voor de eigen bijdrage mag sturen. In de praktijk zal dit zelden zo lang duren. Wij doen ons best om u zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over uw zorgkosten. Meestal krijgt u binnen 6 weken/3 maanden/een jaar de rekening voor uw eigen bijdrage. Maar in sommige gevallen kan het langer duren, meestal door factoren waar PlusGezond geen invloed op heeft.

Kan ik nog rekeningen voor de eigen bijdrage krijgen als ik niet meer bij PlusGezond verzekerd ben?

Ja, dat kan. Het gaat dan om zorgkosten die u gemaakt heeft in de periode dat u bij PlusGezond verzekerd was. Een zorgverzekeraar mag tot 5 jaar na de behandeldatum een rekening voor de eigen bijdrage sturen. Dat is wettelijk bepaald.

Kan ik een rekening voor de eigen bijdrage gespreid betalen?

Ja, alle rekeningen vanaf € 50 kunt u bij PlusGezond in termijnen betalen. Een betalingsregeling kunt u zelf regelen in Mijn PlusGezond of door te bellen met onze Service Desk op telefoonnummer +31 88 35 35 757.

Kan ik de eigen bijdrage vergoed krijgen door mijn zorgverzekering?

Nee, u moet de eigen bijdrage zelf betalen. Dit deel van de zorgkosten wordt niet vergoed door de zorgverzekering. Ook niet door een aanvullende verzekering.

Eigen risico

Wat is het eigen risico en hoe werkt het?

Maakt u gebruik van een basisverzekering? Dan heeft u een verplicht eigen risico. De zorg die vergoed wordt vanuit de basisverzekering wordt verrekend met het eigen risico. Dit betekent dat u ieder jaar een deel van de zorg zelf moet betalen. Dit heeft de overheid bepaald. In 2020 is het verplicht eigen risico € 385,-. Boven dit bedrag vergoedt de basisverzekering de zorgkosten.

Voorbeeld: U heeft in 2019 in totaal voor € 1000,- aan zorg uit de basisverzekering verbruikt. Dan moet u de eerste € 385,- zelf betalen. De kosten daarboven (€ 615,-) worden vergoed vanuit de basisverzekering.

U kunt ervoor kiezen om uw eigen risico te verhogen, in ruil voor een lagere premie. Dit is het vrijwillig eigen risico. U kunt het eigen risico met maximaal € 500,- verhogen. Het totale eigen risico (verplicht + vrijwillig) is dus maximaal € 885,-.

Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering. Maakt u zorgkosten die door de aanvullende verzekering worden vergoed? Dan betaalt u geen eigen risico.

Wat valt er allemaal onder het eigen risico?

Het eigen risico geldt voor bijna alle zorg die onder de basisverzekering valt. Dit zijn onder andere kosten van geneesmiddelen, medisch specialisten, ziekenhuisopname, psychologische zorg (GGZ), logopedie en hoortoestellen.

Maar er zijn uitzonderingen:

* Zorgkosten voor kinderen tot 18 jaar;
* Ketenzorg;
* Een bezoek aan de huisarts*;
* Verloskundige zorg**;
* Kraamzorg***;
* Hulpmiddelen die u in bruikleen heeft;
* Verpleging en verzorging (thuiszorg/wijkverpleging);
* Vervoer van een donor;
* Nacontroles van een nier- of leverdonor.
In deze gevallen worden de zorgkosten volledig vergoed. U hoeft dan geen eigen risico te betalen.

* Let op: voert de huisarts laboratoriumonderzoek uit, dan geldt daarvoor wel het eigen risico.
** Het eigen risico geldt wel voor andere zorg rondom zwangerschap en bevalling: geneesmiddelen, bloedonderzoek, ziekenvervoer en prenatale tests zoals de vlokkentest en een vruchtwaterpunctie.
*** Voor kraamzorg geldt geen eigen risico, maar wel een eigen bijdrage

In de polisvoorwaarden van uw basisverzekering vindt u voor elke vorm van zorg precies hoeveel u vergoed krijgt en of het eigen risico geldt of niet.

Waarom een verplicht eigen risico?

De overheid geeft zelf twee redenen waarom zij een eigen risico heeft ingevoerd:

* De verzekeringspremie blijft lager, doordat u zelf het eerste deel van uw zorgkosten betaalt;
* Mensen worden zich bewuster van de kosten van zorg.

Geldt het verplicht eigen risico alleen bij PlusGezond?

Nee, het verplicht eigen risico geldt voor iedere basisverzekering, bij elke verzekeraar in Nederland. Dit is wettelijk zo bepaald.

Hoe informeert PlusGezond mij als ik eigen risico moet betalen?

Dit kan op twee manieren, afhankelijk van de zorgverlener en welke basisverzekering u heeft.

Mogelijkheid 1
* U krijgt achteraf een rekening van PlusGezond voor het eigen risico dat u nog moet betalen. De rekening ontvangt u per post of als u een digitale polis heeft per e-mail.
* Dit is het geval als de zorgverlener de rekening van uw zorgkosten naar PlusGezond stuurt. Wij betalen dan het volledige bedrag direct aan de zorgverlener. Daarna kijken wij of u nog eigen risico moet betalen. Zo ja, dan sturen wij u een rekening.

Mogelijkheid 2
* PlusGezond haalt het eigen risico af van de vergoeding van zorgkosten die u declareert. Hierover informeren wij u per brief of als u een digitale polis heeft per e-mail.
* Dit is het geval als de zorgverlener de rekening van uw zorgkosten naar u stuurt. U betaalt de rekening eerst zelf aan de zorgverlener en declareert de kosten vervolgens aan PlusGezond. Wij bekijken of u nog eigen risico moet betalen. Daarna krijgt u bericht over de hoogte van het bedrag dat wij aan u vergoeden.

Kan ik nog rekeningen voor het eigen risico ontvangen als ik niet meer bij PlusGezond verzekerd ben?

Ja, dat kan. Het gaat dan om zorgkosten die u gemaakt heeft in de periode dat u bij PlusGezond verzekerd was. Een zorgverzekeraar mag tot 5 jaar na de behandeldatum een rekening voor het eigen risico sturen. Dat is wettelijk bepaald.

Hoe kan ik zien wat de stand is van mijn eigen risico?

In Mijn PlusGezond kunt u zien welke kosten verrekend zijn met uw eigen risico en hoeveel eigen risico u nog over heeft. Dit kunt u ook voor eerdere jaren terugzien.

Kan ik mijn eigen risico gespreid betalen?

Alle rekeningen vanaf € 50,- kunt u bij PlusGezond in termijnen betalen. Een betalingsregeling kunt u zelf regelen in Mijn PlusGezond of door te bellen met onze Service Desk op telefoonnummer +31 88 35 35 757. Het vooraf gespreid betalen van het eigen risico is helaas niet mogelijk.

Wat is het vrijwillig eigen risico?

U kunt ervoor kiezen om uw eigen risico te verhogen, in ruil voor een lagere premie. Dit is het vrijwillig eigen risico.

Heeft een vrijwillig eigen risico ook nadelen?

Een hoger eigen risico is voordelig wanneer u weinig zorgkosten heeft. Maar heeft u plotseling toch veel zorg uit de basisverzekering nodig? Dan moet u een groter bedrag zelf betalen.

Voorbeeld: U heeft gekozen voor een maximaal vrijwillig eigen risico van € 500. Onverwachts belandt u in het ziekenhuis en de zorgkosten lopen flink op. Dan kan het zijn dat u € 885 zelf moet betalen. De kosten boven € 885 vergoedt de zorgverzekering.

Wat wordt mijn premie wanneer ik kies voor een vrijwillig eigen risico?

Uw premie is afhankelijk van meerdere factoren. Bereken wat uw premie wordt (met of zonder vrijwillig eigen risico).

Wanneer mag ik kiezen voor een vrijwillig eigen risico?

Ieder verzekeringsjaar kunt u opnieuw bepalen of u voor een vrijwillig eigen risico kiest. Ook kunt u ieder jaar opnieuw de hoogte bepalen.

Wilt u voor het nieuwe jaar iets wijzigen? Geef dit dan uiterlijk 31 januari aan ons door. U kunt uw vrijwillig eigen risico eenvoudig zelf aanpassen in uw Mijn PlusGezond. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met onze Service Desk. Dit kan via het contactformulier of door te bellen naar telefoonnummer +31 88 35 35 757.

Hoe wordt het eigen risico verrekend met mijn zorgkosten?

Wij kunnen uw zorgkosten op twee manieren verrekenen met uw eigen risico.

1. Uw zorgverlener stuurt de nota rechtstreeks naar ons toe. Wij betalen het hele bedrag uit aan uw zorgverlener. Daarna krijgt u van ons een eigen risico factuur met een specificatie. Op de specificatie staat aangegeven wat wij aan declaraties hebben ontvangen vanuit uw zorgverlener en wat u aan eventuele eigen bijdrage en eigen risico moet betalen. Heeft u gekozen voor een automatische incasso? Dan incasseren wij dit bedrag een aantal dagen na het ontvangen van de factuur automatisch van uw rekening. Betaald u handmatig? Volg dan de instructies op de factuur.
2. U krijgt zelf een nota van de zorgverlener. Deze betaalt u eerst zelf. Vervolgens stuurt u deze betaalde nota naar ons op. Bijvoorbeeld via Mijn PlusGezond. Wij berekenen op basis van uw verzekering de vergoeding waar u recht op heeft. Van dit bedrag halen wij eerst de eventuele eigen bijdrage en daarna het eigen risico af. Het bedrag dat dan overblijft krijgt u van ons uitbetaald.

Wat verandert er in 2020 met betrekking tot het verplicht eigen risico?

In 2020 blijft het eigen risico € 385,-. Dit bedrag verandert niet.

Tot hoe lang na de verleende zorg mag PlusGezond het eigen risico terugvorderen?

Zorgdeclaraties uit 2019 die door ons worden ontvangen voor 31 december 2020 kunnen van invloed zijn op zowel het verplicht als het vrijwillig eigen risico van 2019. Dit geldt ook voor het eigen risico van 2018; declaraties die wij voor 31 december 2019 ontvangen kunnen verrekend worden met zowel het verplicht als vrijwillig eigen risico van 2018.

Wat gebeurt er met het eigen risico als ik niet het hele jaar verzekerd ben?

In dat geval wordt het eigen risico alleen over de verzekerde periode (naar rato) berekend.

Bijvoorbeeld: De zorgverzekering loopt van 1 januari tot en met 30 januari. In totaal zijn dit 30 dagen. Het kalenderjaar 2020 telt 366 dagen. Het eigen risico voor 2020 wordt dan als volgt berekend: € 385,- gedeeld door 366 dagen is € 1,05 per dag. € 1,05 x 30 dagen dat u verzekerd bent is € 31,64 en wordt afgerond op € 32.

Hoe werkt het als mijn (ziekenhuis)behandeling over meerdere jaren loopt?

Als uw behandeling in 2019 start, dan verrekenen wij deze behandeling met uw eigen risico van 2019. Ook als de behandeling in 2020 stopt.

Ziekenhuizen declareren hun zorg met een DBC (Diagnose Behandeling Combinatie). De DBC staat voor het geheel aan zorg die u ontvangt. Van zorgvraag tot diagnose en behandeling. De startdatum van een behandeling bepaalt met welk jaar wij uw eigen risico verrekenen. Als u bijvoorbeeld in december 2019 geopereerd wordt en in januari 2020 het ziekenhuis verlaat, dan verrekenen wij de kosten met het eigen risico van het jaar 2019.

Een DBC-traject mag maximaal 120 dagen duren. In sommige gevallen wordt een DBC eerder afgesloten. Bijvoorbeeld 42 dagen nadat u geopereerd bent of 90 dagen na de opening van een DBC bij een poliklinische behandeling zonder operatie. Duurt uw behandeling langer? Dan wordt een vervolg-DBC gestart. Dit kan ook voorkomen als u bijvoorbeeld na 120 dagen nog een nacontrole heeft in het ziekenhuis.

Let op: Als die DBC’s in verschillende jaren worden geopend, dan houden wij tweemaal eigen risico in en niet eenmaal. U moet dan zowel het eigen risico van 2019, als het eigen risico van 2020 betalen. U kunt altijd navragen of en wanneer er een vervolg-DBC wordt gestart bij uw behandelaar in het ziekenhuis.

Vergoedingen

Welke zorg krijg ik vergoed bij PlusGezond?

In het PlusGezond vergoedingenoverzicht vindt u een overzicht met vergoedingen. In onze polisvoorwaarden staat de complete uitleg en de bijbehorende voorwaarden voor vergoeding. Beide documenten kunt u vinden op de Vergoedingen pagina. Wij spannen ons in om declaraties binnen 10 werkdagen te verwerken en vergoeding volgens de polisvoorwaarden te verlenen.

Hoe kan ik zien welke kosten op mijn polis gedeclareerd zijn?

Als u inlogt op Mijn PlusGezond kunt u zien welke kosten door u en door zorgverleners zijn gedeclareerd. Dit overzicht vindt u terug in het menu Mijn Zorgkosten onder Declaratieoverzicht.

 Waar moeten buitenlandse nota’s aan voldoen?

Alleen buitenlandse nota’s die in het Engels, Duits, Frans en Spaans zijn opgemaakt kunnen ingediend worden. Op de nota moet het volgende vermeld staan:
* de aard van de klachten (de diagnose)
* de aard van de behandeling (bijvoorbeeld poliklinisch consult / opname/ uitgebreid onderzoek)
* de behandeldata
* de paraaf of stempel van behandeld arts/zorginstelling
Onder de basisverzekering betalen wij maximaal het Nederlandse tarief.

Is uw basisverzekering uitgebreid met de aanvullende verzekering? Dan krijgt u volledige vergoeding.

Kan ik me in het buitenland laten behandelen?

Verzekerden kunnen zich overal binnen de Europese Unie medisch laten behandelen (vrij verkeer van personen). Voor meer informatie verwijzen wij u naar de site van het Nationaal Contactpunt grensoverschrijdende zorg (NCP).

Met welke zorgverleners heeft de verzekeraar afspraken gemaakt?

De verzekeraar heeft met bijna alle zorgverleners een contract. Een overzicht van alle gecontracteerde zorgverleners kunt u hier vinden. Als u toch liever naar een niet gecontracteerde zorgverlener gaat, krijgt u bij de Basisverzekering Restitutie een 100% vergoeding van het marktconform tarief. Bij de Basisverzekering Natura ontvangt u in geval van een niet gecontracteerde zorgverlener 80% van het gemiddeld gecontracteerd tarief. Bij een niet gecontracteerde zorgverlener moet u meestal zelf de rekening voorschieten.

Waar vind ik informatie over zittend ziekenvervoer?

Informatie over zittend ziekenvervoer vindt u in polisvoorwaarden van PlusGezond. Deze zijn te vinden op de Vergoedingen pagina. Een overzicht van alle gecontracteerde zorgverleners vindt u hier.

Vergoedingen geneesmiddelen

Wat zijn terhandstellingskosten?

ls u op recept een geneesmiddel bij de apotheek haalt, betaalt u ook voor de dienstverlening. Die kosten heten ‘terhandstellingskosten’. Zo stelt de apotheek de medicijnen samen, checkt of u geen verkeerde combinatie van geneesmiddelen gebruikt en controleert de voorgeschreven dosering en sterkte.

Hoe hoog de terhandstellingskosten zijn, hangt af van het geneesmiddel en de apotheek. Gemiddeld betaalt u € 6,- aan terhandstellingskosten. Maar dit kan ook meer of minder zijn. Moet de apotheker het geneesmiddel zelf maken of is het kant en klaar? En moeten de medicijnen apart verpakt worden in bijvoorbeeld een weeksysteem? Zulke factoren zorgen voor hogere of lagere kosten. Bovendien zijn de kosten hoger als u ’s avonds of in het weekend een geneesmiddel haalt.

Terhandstellingskosten worden vergoed vanuit de basisverzekering. PlusGezond betaalt deze kosten rechtstreeks aan uw apotheker en verrekent deze met uw eigen risico.

Wanneer moet ik een ‘begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel’ betalen?

Als u een nieuw geneesmiddel krijgt, informeert de apotheek u over het gebruik, de werking en de bijwerkingen. Dit heet een ‘begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel’. De kosten hiervoor zijn ongeveer € 7,- en worden apart in rekening gebracht.

Onder ‘nieuw geneesmiddel’ verstaan we een geneesmiddel met een werkzame stof, sterkte of toedieningsvorm die u nog niet eerder heeft gehad. Maar ook als het minimaal 1 jaar geleden is dat u dit medicijn kreeg. Of als onduidelijk is of u het medicijn eerder kreeg in het afgelopen jaar, bijvoorbeeld omdat u het bij een andere apotheek heeft gehaald.

De kosten voor dit begeleidingsgesprek worden vergoed vanuit de basisverzekering. PlusGezond betaalt deze kosten rechtstreeks aan uw apotheker en verrekent deze vervolgens met uw eigen risico.

Waarom moet ik een eigen risico betalen voor de terhandstellingskosten?

Deze kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering. Hiervoor is het eigen risico van toepassing.

Wat als ik meer baat heb bij een duurder middel?

Alleen als het volgens uw arts medisch noodzakelijk is dat u een andere variant krijgt, dan vergoeden wij een andere variant. Zijn er geen medische redenen en wilt u toch een duurdere variant van het medicijn? Dan moet u geneesmiddel het zelf betalen.

Het geneesmiddel is niet op voorraad (of niet leverbaar). Wat nu?

Het is de verantwoordelijkheid van de apotheek om de voorraad van geneesmiddelen in de apotheek op peil te houden. Het voorkeursgeneesmiddel zou in voldoende mate leverbaar moeten zijn. In de beginperiode van een nieuwe aanwijzing kan het voorkomen dat het voorkeursgeneesmiddel even niet voldoende leverbaar is. In dat geval mag de apotheker u het middel afleveren dat in de vorige periode preferent was. Wij hebben aan apothekers precies aangegeven hoe zij in een dergelijke situatie moeten handelen. Uiteraard blijven wij goed volgen of een voorkeursmiddel voldoende beschikbaar is. Het alternatieve middel telt echter wel mee voor het eigen risico.

Welke geneesmiddelen worden vergoed?

Schrijft uw arts een geneesmiddel voor waarvan er meerdere varianten zijn met dezelfde werkzame stof? Dan vergoeden wij alleen het voorkeursgeneesmiddel: de goedkoopste variant. Alleen als het volgens uw arts medisch noodzakelijk is dat u een andere variant krijgt, dan vergoeden wij een andere variant. Zijn er geen medische redenen en wilt u toch een duurdere variant van het medicijn? Dan moet u geneesmiddel het zelf betalen.

Uw apotheek weet welke medicijnen voorkeursgeneesmiddelen zijn. U kunt ook zelf de voorkeursgeneesmiddelen opzoeken in het Reglement Farmaceutische Zorg.

Verzekering

Is een zorgverzekering verplicht?

De Zorgverzekeringswet is op alle inwoners van Nederland van toepassing. Ook wanneer u in het buitenland woont en inkomsten ontvangt uit Nederland, kan de Zorgverzekeringswet voor u gelden.

Er zijn echter twee uitzonderingen:
– Militairen in actieve dienst zijn automatisch verzekerd via een specifieke basisverzekering voor militairen. Oud-militairen en gezinsleden van militairen in actieve dienst zijn wél verzekeringsplichtig via de Zorgverzekeringswet.
– Gemoedsbezwaarden, mensen met principiële bezwaren tegen verzekeringen, kunnen de zorgverzekering weigeren. Men is dan niet verzekerd, maar betaalt wel een vervangende belasting die wordt gestort op een speciale spaarrekening die in beheer is bij Zorginstituut Nederland.
– Gedetineerden. Uiteraard hebben gedetineerden recht op medische zorg. De kosten hiervan zijn gedekt door een collectieve zorgverzekering van het Ministerie van Justitie. Zij zijn tijdens een detentieperiode verantwoordelijk voor de zorg die een gedetineerde nodig heeft. U dient ons schriftelijk te informeren over uw detentie door een detentieverklaring naar ons toe te sturen. De verzekering wordt voor de detentieperiode opgeschort (onderbroken). Zodra u uit detentie bent is de zorgverzekering weer verplicht.

Wie doet de uitvoering van PlusGezond?

Voor de uitvoering van de PlusGezond Zorgverzekering werken we samen met Aevitae. Aevitae is een volmachtbedrijf gespecialiseerd in collectieve en geïndividualiseerde zorgverzekeringen.

Wat is een aanvullende verzekering?

Een aanvullende verzekering dekt zorg die mogelijk niet in uw basisverzekering is opgenomen. Denk hierbij aan extra vergoeding voor fysiotherapie, rijbewijskeuring of preventief onderzoek.

Is het verplicht om een aanvullende verzekering te sluiten?

Nee, een aanvullende verzekering is niet verplicht.

Geldt er een medische selectie bij de aanvullende verzekering?

Nee. Bij PlusGezond is medische selectie niet van toepassing.

Hoe kan ik mijn zorgverzekering betalen?

Bij PlusGezond wordt uw premie maandelijks geïncasseerd via automatisch incasso.

Wijzigen & Opzeggen

Hoe kan ik een verzekering bij PlusGezond afsluiten?

Via de pagina bereken uw premie kunt u snel en makkelijk online uw verzekering aanvragen.

Wanneer kan ik mijn zorgverzekering of aanvullende verzekering opzeggen?

Uw verzoek tot opzeggen (per post of email) moet vóór 1 januari bij ons binnen zijn. Uw opzegging gaat dan per 1 januari in. Denk eraan dat u uw verzekering elders dan vóór 1 februari moet hebben aangevraagd. De verzekering elders gaat dan met terugwerkende kracht per 1 januari in. Ingeval van wijziging van polisvoorwaarden ten nadele van de verzekerde kan de polis ook tussentijds opgezegd worden.

Hoe kan ik mijn PlusGezond zorgverzekering en/of aanvullende verzekering opzeggen?

Wilt u uw verzekering opzeggen? Stuur dan een mail naar service@plusgezond.nl of vul het contactformulier in.

Kan ik een klacht indienen of een compliment geven?

Een klacht indienen of compliment uitdelen doet u door een e-mail te sturen naar opmerkingen@plusgezond.nl. We zullen snel reageren, maar in ieder geval binnen 30 dagen. Bent u het niet eens met onze reactie op uw klacht? Dan kunt u terecht bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (www.skgz.nl)

Zorg & Gezondheid

Krijg ik medisch noodzakelijke behandelingen plastische chirurgie vergoed?

Deze behandelingen komen enkel voor vergoeding in aanmerking na voorafgaande toestemming door een medisch specialist indien er sprake is van verzekerde zorg vanuit uw basisverzekering. De behandeling komt enkel voor vergoeding in aanmerking indien de behandeling plaatsvindt in een ziekenhuis of erkend en/of gecontracteerd ZBC (Zelfstandig Behandel Centrum) en gedeclareerd wordt met een rechtsgeldig tarief.

Wat mag een huisarts in rekening brengen?

Een huisarts mag voor elke ingeschreven patiënt een vast bedrag per kwartaal rekenen. Dit heet het inschrijftarief. Het maakt hiervoor niet uit of u wel of niet uw huisarts bezoekt. Brengt u een bezoek aan de huisarts, dan brengt hij of zij daarvoor tevens een vast bedrag in rekening. Een telefonisch consult of een huisbezoek valt hier ook onder.

Hebben de kosten van de huisarts gevolgen voor mijn eigen risico?

Nee. Kosten van de huisarts vallen niet onder uw eigen risico. De kosten van onderzoek en geneesmiddelen op voorschrift van de huisarts vallen wel onder uw eigen risico.

Wordt fysiotherapie vergoed?

Fysiotherapie wordt vergoed. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een vergoeding uit de basisverzekering en een vergoeding uit de aanvullende verzekering.

De basisverzekering geeft de volgende vergoeding:
• Eenmalig de eerste 9 behandelingen bekkenfysiotherapie in verband met urine-incontinentie;
• Oefentherapie onder toezicht van een fysiotherapeut of oefentherapeut (looptraining) bij perifeer arterieel vaatlijden in stadium 2 Fontaine (etalagebenen) tot maximaal 37 behandelingen gedurende maximaal 12 maanden;
• Oefentherapie onder toezicht van een fysiotherapeut of oefentherapeut bij artrose van heup- of kniegewricht tot maximaal 12 behandelingen gedurende maximaal 12 maanden;
• Oefentherapie onder toezicht van een fysiotherapeut of oefentherapeut bij COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) GOLD klasse II en hoger. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de ernst van de klachten en het risico op longaanvallen volgens de GOLD groep A, B, C of D;
• Vanaf de 21e behandeling recht op behandeling van aandoeningen die een langdurige of chronische behandeling vereisen. U vindt deze in de Lijst met aandoeningen voor fysiotherapie en oefentherapie (bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering). Houdt u er rekening mee dat de duur van de behandeling van bepaalde aandoeningen is beperkt tot een bepaald termijn.

De kosten van de eerste 20 behandelingen per aandoening komen voor uw eigen rekening. De kosten van de eerste 20 chronische behandelingen kunnen ook uit de aanvullende verzekering vergoed worden. Het aantal te vergoeden behandelingen is afhankelijk van het pakket dat u heeft gekozen.

PlusGezond* 12 behandelingen per jaar
PlusGezond** 25 behandelingen per jaar
PlusGezond*** 30 behandelingen per jaar

Mag ik meerdere vragen stellen tijdens één consult?

Ja, dat mag. De huisarts rekent per consult één tarief ongeacht het aantal klachten, gestelde diagnoses en dergelijke. Dat tarief is gebaseerd op een vaste hoeveelheid tijd dat voor een consult wordt uitgetrokken. Dit is gemiddeld 10 en maximaal 20 minuten.

Hebt u veel vragen waardoor het consult langer duurt? Meld dit dan bij het maken van een afspraak. De huisarts houdt hier dan rekening mee in het plannen van de afspraak.

Heb ik een verwijzing nodig om een afspraak te maken met een GZ-psycholoog?

Ja, u hebt een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts.

Heeft PlusGezond volumeafspraken gemaakt of omzetplafonds afgesproken?

Het inkopen van zorg doen wij niet zelf maar dit gebeurt door EUCARE. EUCARE hanteert géén zorgplafond. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u graag door naar de verzekeraar.

Zorg in het buitenland

Heb ik recht op spoedeisende zorg in het buitenland?

U heeft recht op spoedeisende zorg in het buitenland. Dit betreft zorg die redelijkerwijs niet is uit te stellen tot terugkeer in Nederland of die bij vertrek naar het buitenland niet te voorzien was. Hierbij valt te denken aan acute opname bij een hartaanval.

In geval van spoedeisende zorg hebt u vanuit de basisverzekering recht op een vergoeding conform het gemiddeld in Nederland geldend tarief. Mocht deze vergoeding niet toereikend zijn, kan deze worden aangevuld vanuit een eventuele aanvullende verzekering.

Spoedeisende hulp nodig?
In geval van ziekenhuisopname dient u binnen 24 uur contact op te (laten) nemen met onze alarmcentrale. Het telefoonnummer van de alarmcentrale is +31 20 592 90 03. Deze kunt u ook terugvinden op de achterkant van uw zorgpas.

Wat is niet- spoedeisende zorg?

Niet-spoedeisende zorg is zorg die u vooraf kunt plannen.

Wat betalen we bij spoedeisende zorg in het buitenland?

Er zijn 2 regelingen voor vergoeding:

* volgens uw basisverzekering en aanvullende verzekering
* volgens de vergoedingsregels van het land waar u de zorg krijgt, bijvoorbeeld met de Europese gezondheidskaart (EHIC)

Wat betalen we uit uw basisverzekering?
We betalen maximaal 100% van het tarief in Nederland voor zorg uit de basisverzekering. De vergoeding is voor mensen die:

* met spoed behandeling nodig hebben in het buitenland
* deze behandeling niet hadden verwacht voor de reis begon
* maximaal 1 jaar in het buitenland zijn voor vakantie, studie of werk
U betaalt eigen risico.

Wat betalen we uit de aanvullende verzekering of reisverzekering?
Dit is afhankelijk van uw aanvullend pakket. Kijk in de polisvoorwaarden van uw aanvullende verzekering of u recht heeft op de vergoeding van spoedeisende zorg in het buitenland. De polisvoorwaarden vindt u terug in uw Mijn PlusGezond. Kijk hiervoor in uw Berichtenbox. Indien deze niet dekkend tot kostprijs is, raden wij u aan om een reisverzekering met medische module af te sluiten.

Op welke vergoeding heb ik recht bij niet-spoedeisende zorg in het buitenland?

Er zijn meerdere regelingen voor vergoeding:

* zorg uit uw basisverzekering bij gecontracteerde zorgverleners in België en Duitsland
* zorg uit uw basisverzekering en aanvullende verzekering bij niet- gecontracteerde zorgverleners
* zorg bij expertisebehandelingen
* zorg volgens de vergoedingsregels van het land waar u de zorg krijgt, met het S2 formulier

Wat betalen we uit uw basisverzekering bij gecontracteerde zorgverleners?
Wij hebben met een aantal zorgverleners in België en Duitsland contracten gesloten. Neem hiervoor contact met ons op. Wij betalen 100% voor zorg uit de basisverzekering. U betaalt eigen risico.

Wat betalen we uit uw basisverzekering bij niet- gecontracteerde zorgverleners?
Dit is afhankelijk van de basisverzekering van uw keuze. Kost de behandeling meer dan wij vergoeden? Dan betaalt u de rest van het bedrag zelf. Over deze zorg betaalt u eigen risico.

Wat regelt u zelf?
U heeft vooraf een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. Hiermee kunt u bij ons een machtiging aanvragen. Vul het aanvraagformulier in en stuur de verwijzing van uw specialist mee. Wij vertellen u dan precies welk bedrag wij betalen.

Wat betalen we uit uw basisverzekering bij expertisebehandelingen?
Expertisebehandelingen in het buitenland betalen we 100%. De vergoeding is voor behandelingen waarvoor in Nederland de medische kennis ontbreekt. U betaalt eigen risico.

U heeft vooraf toestemming van ons nodig. Vul het aanvraagformulier in en stuur de verwijzing van uw specialist mee.

Waar heeft u recht op met het S2 formulier?
Met het document S2 kunt u aantonen dat wij toestemming hebben gegeven voor uw geplande behandeling als u verblijft in:

* De EU
* IJsland
* Liechtenstein
* Noorwegen
* Zwitserland
Dit recht heeft u op basis van de Europese Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement. Richtlijn 2011/24/EU. U krijgt het S2 van ons als wij u toestemming geven voor uw behandeling.

Wat krijgt u betaald met het S2?
U krijgt dezelfde vergoeding als inwoners van het land waar u verblijft. U betaalt ook dezelfde eigen bijdragen. Krijgt u een nota voor een eigen bijdrage? Stuur deze dan naar ons op. Wij kijken dan of wij de eigen bijdrage betalen.

Wat krijgt u niet betaald met het S2?
Zorg in particuliere klinieken zit meestal niet in het wettelijke verstrekkingenpakket van het land. Particuliere klinieken accepteren uw S2 daarom meestal niet.

Zorgbemiddeling & kwaliteit

Wat is Zorgbemiddeling/wachtlijstbemiddeling?

U heeft recht op bemiddeling voor zorg als er sprake is van een niet-aanvaardbare lange wachttijd voor behandeling door een zorgaanbieder die deze zorg mag leveren volgens de zorgverzekering.

U kunt ook een beroep doen op ‘bemiddeling’ (advies) bij algemene vragen over de zorg. Denk hierbij aan het zoeken naar een zorgaanbieder met een bepaalde expertise of hulp bij het vinden van de juiste weg binnen de zorg. Wij bekijken samen met de verzekerde welke mogelijkheden er zijn.

Bemiddelen jullie in het ziekenhuis waar ik op de wachtlijst sta?

Nee, wij bemiddelen niet met het ziekenhuis waar u op de wachtlijst staat. Wel bemiddelen we of u elders eerder aan de beurt kan komen.

Wat is een acceptabele wachttijd?

De verzekeraar heeft met de ziekenhuizen afgesproken dat zij zich houden aan de Treeknormen.

Is er altijd een zorgaanbieder binnen redelijke reisafstand voor mij te bereiken?

De verzekeraar heeft zorgaanbieders op redelijke afstand van uw woonplaats gecontracteerd. Een overzicht van alle gecontracteerde zorgverleners vindt u hier.

Zorgpas

Wanneer krijg ik mijn zorgpas?

Als u bij PlusGezond een zorgverzekering afsluit, vindt u uw zorgpas in de Aevitae App. Op deze digitale zorgpas staan uw persoonlijke verzekeringsgegevens van PlusGezond. Maar de zorgpas is geen legitimatiebewijs. Omdat de zorgpas geen legitimatiebewijs is, krijgt u niet meer automatisch een plastic pasje van ons. Bezoekt u een zorgverlener in Nederland? Dan vraagt deze naar een geldig legitimatiebewijs, zoals een paspoort, rijbewijs of ID-kaart. Hiermee zoekt de zorgverlener uw verzekering op in het landelijk declaratiesysteem. In de app vindt u ook al uw gegevens en u kunt de app gebruiken om uw rekeningen te declareren. De Aevitae app kunt u download voor Iphone en Android.

Wilt u toch een plastic pasje? Vraag deze dan aan in Mijn PlusGezond U krijgt dan de combipas (zorgpas en Europese gezondheidskaart (EHIC) ineen) binnen 10 werkdagen thuisgestuurd.

Vanaf wanneer en hoe lang is mijn zorgpas geldig?

Zodra u uw zorgpolis heeft ontvangen, kunt u de Aevitae App downloaden en gebruiken. De pas kunt u na een eenmalige download digitaal opslaan op uw smartphone. Zo draagt u de pas altijd bij u. U heeft hiervoor namelijk geen dataverbinding nodig. De pas is geldig zolang u bij PlusGezond verzekerd bent en zolang de gegevens op uw zorgpas kloppen.

Wanneer heb ik de zorgpas nodig?

Bezoekt u een zorgverlener in Nederland? Dan kunt u de digitale zorgpas tonen als verzekeringsbewijs. Omdat uw zorgpas geen legitimatiebewijs is, kan de zorgverlener ook vragen naar een geldig legitimatiebewijs, zoals een paspoort, rijbewijs of ID-kaart. Hiermee zoekt de zorgverlener uw verzekering op in het landelijk declaratiesysteem.

Ik heb nog een plastic zorgpas, is deze nog geldig?

Als u nog een plastic zorgpas heeft, kunt u deze gewoon gebruiken. De pas blijft geldig zolang u bij PlusGezond verzekerd bent en zolang de gegevens op uw zorgpas kloppen.

Wie krijgt een zorgpas?

Zodra u bij PlusGezond verzekerd bent en uw zorgpolis heeft ontvangen, kunt u de Aevitae App downloaden en gebruiken. In de app vindt u de digitale zorgpas. De pas kunt u na een eenmalige download digitaal opslaan op uw smartphone. Zo draagt u de pas altijd bij u. U heeft hiervoor namelijk geen dataverbinding nodig. Als u de verzekeringnemer bent, ziet u ook de gegevens van uw medeverzekerden, zoals u kinderen of partner. Bent u medeverzekerde, dan ziet u alleen uw eigen gegevens.

Kan ik mijn zorgpas ook in het buitenland gebruiken?

In het buitenland is de digitale zorgpas niet voldoende. In EU/EER-landen, Zwitserland en Australië moet u de Europese gezondheidskaart (EHIC) laten zien als u medische zorg nodig heeft. Bel altijd eerst met onze alarmcentrale als u medische zorg nodig heeft in het buitenland. Onze medewerkers staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. U vindt het telefoonnummer van de alarmcentrale op de EHIC.

Op mijn pas staat een UZOVI-code, wat is dat?

Elke zorgverzekeraar heeft een eigen UZOVI-code. Aan de hand van de UZOVI-code weet de zorgverlener naar welke zorgverzekeraar de nota gestuurd kan worden.

PlusGezond biedt u de beste op maat gemaakte, complete en voordelige aanvullende zorgverzekering. Dit doet zij niet alleen. PlusGezond is een initiatief van Senior Publications Nederland (SPN), uitgever van onder andere Plus Magazine. SPN werkt in 2020 samen met Aevitae en EUCARE. SPN bemiddelt in de aanvraag voor de zorgverzekering. De verzekeraar van de PlusGezond zorgverzekering is EUCARE. De uitvoering wordt gedaan door Aevitae B.V. (AFM nummer 12008625 geregistreerd). EUCARE heeft hiertoe aan Aevitae volmacht verleend. Deze site helpt u bij de keuze van uw zorgverzekering. Informatie die betrekking heeft op de uitvoering van uw zorgverzekering vindt u op www.aevitae.com . Daar vindt u ook het privacy statement van Aevitae.